GLOBALISERINGSKONFERANSEN 2016: GRENSELØS

Arrangementsinformasjon
Default facebook banner 04.05

Hold av 27. - 30. oktober og bli med på Norges største politiske verksted!

Programmet finner du her.

Fullpris: lønnede

Redusert pris: studenter, lærlinger, ungdom, pensjonister, trygdede og ulønnede

Solidaritetspris: for deg som vil støtte konferansen og Norges Sosiale Forum med et ekstra beløp

Globaliseringskonferansen er et møtested og samarbeidsforum for deg som ønsker å forstå og forandre verden. Tittelen for årets konferanse er GRENSELØS, med fokus på hovedtemaene miljø, konflikt og økonomi.

Verden er preget av grenser: Noen fysiske, noen territorielle, og andre mentale. Naturen har sine grenser i form av hav, skoger og fjell. Mennesker har laget sine egne grenser: For mange mennesker rundt om i verden, utgjør disse grensene forskjellen mellom liv og død, sult og rikdom, og frihet og undertrykkelse. På Globaliseringskonferansen kan du møte noen av disse menneskene, lære mer og engasjere deg blant over 70 seminarer, debatter, kurs og verksteder.

Vi har også et spennede barneprogram for de minste, eget ungdomsprogram med gratis overnatting, og kunst- og kulturprogram med konserter hver kveld. I løpet av fire dager venter vi rundt 2000 engasjerte mennesker,

Programmet oppdateres fortløpende på globalisering.no/program.

Globaliseringkonferansen arrangeres annet hvert år av Norges Sosiale Forum, allianse med 70 organisasjoner i ryggen og er et møtested for alle med sosialt og politisk engasjement, som tror at en annen verden er mulig!

Oslo kommune vedtok høsten 2015 å støtte Globaliseringskonferansen økonomisk. Det setter vi stor pris på. Oslo kommune er en viktig bidragsyter og samarbeidspartner for oss
Norad støtter Globaliseringskonferansen 2016 gjennom informasjonsstøtten. Norad er en viktig bidragsyter til Globaliseringskonferansen
Aktiv Ungdom er EUs støtteordning for ungdomsprosjekter og en del av Erasmus+-programmet. Aktiv Ungdom er en viktig bidragsyter til Globaliseringskonferansen.
Stiftelsen Fritt Ord støtter Globaliseringskonferansen økonomisk. De er en viktig bidragsyter vi setter stor pris på.